TROSOPPLÆRING 0-5 ÅR

0 - DÅP

Velkommen til dåp

De fleste foreldre på Averøy kommer til kirka for å døpe sine barn. Dåpen skjer normalt i en gudstjeneste, som vanligvis holdes søndag formiddag kl. 11.00. Av og til kan det bli kombinert med at foreldrene skal gifte seg, for eksempel. I helt spesielle tilfeller, om det må til ved stor pågang, kan det være aktuelt å arrangere en egen dåpsgudstjeneste, enten etter den ordinære gudstjenesten på søndag, eller på en annen dag, for eksempel lørdag. 

Det er imidlertid ikke slik at det bare er spedbarn som blir døpt. Det er mulig for eldre barn, ungdommer (blant annet konfirmanter før konfirmasjonen) og voksne å døpe seg om man ikke tidligere er døpt. Det er bare å ta kontakt med kirkekontoret. 

Sjekk nærmere her om hvordan du kan gå fram for å komme til kirka for dåp: Generelt om dåp

0-1 Babysang

Overskrift til tekst

Dette er en tekst

0-1 Babysanggudstjeneste

Info kommer

.

4 4-årsbok

Info kommer

.

5-6 Kirkerottene – filmkvelder på bedehuset

Kirkerottene kommer

Tradisjonen tro svinger kirkerottene innom Averøy og Bruvoll bedehus noen kvelder i november og desember.

Det er laget 4 filmer med denne duoen, og også dette året skal man få sjansen til å få sett alle sammen.

Sjekk vedlagte invitasjon for datoer og annet slikt.

En trenger ikke melde seg på, men det er veldig flott om du gir beskjed hvem som kommer, slik at vi er sikker på at vi har nok kinogodt... :-)

"Påmelding" skjer til trosopplærer Tommy Stormo.


18_Kirkerottene_Invitasjon til filmkvelderA4-størrelse.docx (496.39 KB)