MEDARBEIDERE

Sigurd Haugen

Sokneprest

Sigurd Andreas Widvey Haugen

458 79 208
950 70 027

sokneprest.haugen@kirkeniaveroy.no

Ingen foto

Prestevikar

Chris Clifton

Kantor i Averøy

Kristian Futsæter

Kirkeverge i Averøy

Ingen foto

Gravplassansvarlig i Averøy

Åshild Sundsøy

Kontorsekretær

Ingen foto

Klokker

Marit Rangøy

944 98 750

Ingen foto

Trosopplærer i Averøy

Ingen foto

Kirketjener i Bremsnes og Kvernes

Inger Hoset

959 46 824

Ingen foto

Kirketjener i Kornstad

Ann-Kristin Sørvik

951 81 111