KVERNES MENIGHET

Kirkevalget 2019 - kandidatlistene til menighetsrådsvalget er klare

KANDIDATLISTENE TIL MENIGHETSRÅDSVALGET 2019

Kandidatlistene til menighetsrådsvalgene i Averøy er nå godkjent. 

Frist for innlevering av lister til menighetsrådsvalget 2019 utløp 30.04.19 kl 12.00. Valgstyrene for de 3 menighetene på Averøy hadde på det tidspunkt kun mottatt lister fra de respektive menighetenes nominasjonskomiteer. Valgstyrene har behandlet og godkjent de innkomne listene. Muligheten for evt. supplerende nominasjon faller derfor bort for alle 3 menigheter. Siden det stilles bare en liste i hvert sokn, vil menighetsrådsvalgene avholdes som flertallsvalg.

Vedlagt er de godkjente kandidatlistene for Kvernes, Kornstad og Bremsnes menigheter. Listene til menighetsrådsvalget er satt opp i prioritert rekkefølge.

Listeforslagene som er kommet inn vedr. bispedømmerådsvalget i Møre bispedømme finner du ved å følge linken nedenfor:

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/more/aktuelt/i...


Nominasjonskomiteens liste Kornstad menighet.pdf (62.94 KB)

Nominasjonskomiteens liste Kvernes menighet.pdf (59.73 KB)

Nominasjonskomiteens liste Bremsnes menighet.pdf (64.18 KB)

Kvernes menighetsråd

Kvernes menighetsråd i perioden 2019-2023 består av:

Amund Bjerkholt, leder

Kristin Aae Hestvik, nestleder

Eli Irene Nedal

Henning Mork

Magne Skarset

Terje Strand

Sigurd Andreas W. Haugen, sokneprest

 

Varamedlemmer:

Anne Margrete Stormo Mork, Berit Hamre Ellingvåg, Arnt Kåre Hansen, Ronny Stormo, Nils Inge Bævre