KORNSTAD MENIGHET

Kirkevalget 2019 - kandidatlistene til menighetsrådsvalget er klare

KANDIDATLISTENE TIL MENIGHETSRÅDSVALGET 2019

Kandidatlistene til menighetsrådsvalgene i Averøy er nå godkjent. 

Frist for innlevering av lister til menighetsrådsvalget 2019 utløp 30.04.19 kl 12.00. Valgstyrene for de 3 menighetene på Averøy hadde på det tidspunkt kun mottatt lister fra de respektive menighetenes nominasjonskomiteer. Valgstyrene har behandlet og godkjent de innkomne listene. Muligheten for evt. supplerende nominasjon faller derfor bort for alle 3 menigheter. Siden det stilles bare en liste i hvert sokn, vil menighetsrådsvalgene avholdes som flertallsvalg.

Vedlagt er de godkjente kandidatlistene for Kvernes, Kornstad og Bremsnes menigheter. Listene til menighetsrådsvalget er satt opp i prioritert rekkefølge.

Listeforslagene som er kommet inn vedr. bispedømmerådsvalget i Møre bispedømme finner du ved å følge linken nedenfor:

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/more/aktuelt/i...


Nominasjonskomiteens liste Kornstad menighet.pdf (62.94 KB)

Nominasjonskomiteens liste Kvernes menighet.pdf (59.73 KB)

Nominasjonskomiteens liste Bremsnes menighet.pdf (64.18 KB)

Kornstad menighetsråd

Kornstad menighetsråd i perioden 2019-23 består av:

Ruth Synnøve Folland, leder

Kjellaug Ingebjørg Hopsdal Fagereng, nestleder

Linda Kristin Gjelsten Henden

Magne Einar Aae

Odd Inge Gjetøy

Torhild Ødegård

Jorunn Irene Smenes

Kari Lisbeth Hjertvik

Sigurd Andreas Widvey Haugen, sokneprest

 

Varamedlemmer:

Aslaug Oddny Slatlem, Roger Gjessing, Karin Oddlaug Sandø Kvila, Kjell Modolf Stenberg