Menighetsblad

Menighetsbladet 4-2019

Her er årets fjerde menighetsblad for Averøy, Eide og Fræna.

https://indd.adobe.com/view/f9812f93-62f1-4424-a87...

Menighetsbladet 3-2019

Her er årets tredje menighetsblad for Averøy, Eide og Fræna.

https://indd.adobe.com/view/d946d1a0-5935-4242-a9b...

Menighetsbladet 2-2019

Her er årets andre menighetsblad for Averøy, Eide og Fræna. 

https://indd.adobe.com/view/2dad012e-3366-4406-b6a...


Menighetsbladet 1-2019

Her er årets første menighetsblad for Averøy, Eide og Fræna.

Men.Averoy_Eide_Frena.01.19-ferdig versjon.pdf (8.7 MB)

Her er årets første menighetsblad for Averøy, Eide og Fræna.

Men.Averoy_Eide_Frena.01.19-ferdig versjon.pdf (8.7 MB)

Menighetsbladet - høsten 2018

Her er det aller siste Menighetsbladet for Averøy og Eide, som i sin tid startet som Hilsen til menighetene i Kvernes prestegjeld for 65 år siden...

Nye tider krever nye løsninger, og siden Eide og Fræna slår seg sammen blir første utgave av Menighetsbladet for Averøy og Hustadvika (Eide og Fræna i ett år) utgitt like før jul. 

Vi gleder oss og ser fram til nytt blad, nytt design og 24 sider med stoff fra Averøy, Eide og Fræna.


2018-hst.pdf (5.7 MB)

Gravplassvedtekter Averøy.pdf (989.39 KB)

Midtsidene2018.pdf (4.57 MB)

Menighetsbladet - våren 2018

Her er vårens Menighetsblad for Averøy og Eide.

2018-vår.pdf (4.21 MB)


Menighetsbladet - jul 2017

Her er juleutgaven av Menighetsbladet i Averøy og Eide.

Vi takker våre annonsører som har gjort det mulig å få utgitt dette nummeret, med støtteannonser av forskjellig slag. 

Vi takker PCMaker'n, Averøy kommune, Comfort Eide - Brovold vvs, Multi Marine, Bjartmars Favorittkro, Averøy Begravelsebyrå, Miljøservice Averøy og Eide, Gustad Maskin og Transport, Hordafor, Ole Løvold, Sparebank1Nordvest, Strand Prolog, Averøy Betong, Eide Begravelsesbyrå.

Vi beklager manglende korrekturlesning inn mot deadline for trykking, som gikk ut over blant annet PCMaker'ns annonse, der telefonnummeret ble helt feil. Sjekk derfor det korrekte her i den digitale utgaven av bladet og sjekk gjerne side 13. 

Vi ønsker alle våre lesere, givere og annonsører en riktig velsignet julehøytid og et godt nytt år. 


Side 1-blad.pdf (4.99 MB)

2017-jul.pdf (7.28 MB)

Menighetsbladet - høst 2017

Her er høstens nummer av Menighetsbladet i Averøy og Eide.

Midtsidene med trosopplæringsoversikt kan du finne her. (straks)


2017-høst.pdf (3.48 MB)

Midtsidene.pdf (4.62 MB)

Menighetsbladet - sommeren 2017

Her er Menighetsbladet sommeren 2017

Sommerens nummer av Menighetsbladet for Averøy og Eide inneholder blant annet litt av historien om gamle Eide bedehus, lederen handler om nådens sommer i anledning Luther-jubileet i år, bruktklærmarkedet på Rangøya, Stikk innom ei kirke-brosjyren for sommeren, reisebrev fra Nepal, andakt om nåden, presentasjon av menighetsrådslederen i Bremsnes, min salme er denne gang "Han tek ikkje glansen av livet".

NYHET på Averøy: Blomsterfond opprettes fra 15. august, diverse konfirmantbilder, litt om kystpilegrimsleia, om gjenbruk av gravminner, utmerkelser i Eide menighets barne- og aspirantkor og som vanlig litt bilder fra trosopplæringstiltak den siste tiden. 

I tillegg har vi støtteannonser fra Miljøservice Eide og Averøy, Averøy Begravelsesbyrå, Eide Begravelsesbyrå og Silseth Sten AS. Tusen takk til dem for støtten til utgivelsen av Menighetsbladet. 

Vi håper enda flere annonsører blir med i tiden framover, om bladet skal overleve, samt gaver fra våre mange lesere. :-) 


2017-sommer.pdf (6.55 MB)