Kommende gudstjeneste

Søndag 14. juli - 5. søndag i treenighetstiden

Matt 18, 12-18 Sau på villspor, bror som synder

Bremsnes kirke kl. 11.00

Høymesse v/Erik Blomstrøm. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Ved behov for skyss til kirken, ring 474 00 420.

Gudstjenester i tiden fremover

Søndag 14. juli - 5. søndag i treenighetstiden

Matt 18, 12-18 Sau på villspor, bror som synder

Bremsnes kirke kl. 11.00

Høymesse v/Erik Blomstrøm. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Ved behov for skyss til kirken, ring 474 00 420.

Søndag 21. juli - 6. søndag i treenighetstiden/Aposteldagen

Mark 3, 13-19 Jesus kaller de tolv

Ingen gudstjeneste i Averøy grunnet felles ferieavvikling. Vi kan anbefale f. eks. Gaustad kapell kl. 11.00. 

Søndag 28. juli - 7. søndag i treenighetstiden/Olsok

Mark 5, 25-34 Hun som rørte ved Jesu kappe (7. søndag i treenighetstiden)
Luk 22, 24-27 Hersker eller tjener (Olsok-teksten som benyttes denne søndagen) 

Kvernes kirke kl. 11.00

Olsokmesse v/Sigurd A. W. Haugen. Takkoffer til stavkirken. Kirkekaffe i Klippen.