Kommende gudstjeneste

Søndag 22. september - 15. søndag i treenighetstiden

Joh 15,9-12 Dere skal elske hverandre

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste for små og store v/prestevikar Tommy Stormo og trosopplærer Ragnhild  Henden. Takkoffer. Utdeling av 4-årsbok og konfirmantpresentasjon. 

Langøy kapell kl. 16.00

Gudstjeneste for små og store v/prestevikar Tommy Stormo og trosopplærer Ragnhild Henden. Takkoffer. Utdeling av 4-årsbok.

Gudstjenester i tiden fremover

Søndag 22. september - 15. søndag i treenighetstiden

Joh 15,9-12 Dere skal elske hverandre

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste for små og store v/Tommy Stormo. Takkoffer. Utdeling av 4-årsbok og konfirmantpresentasjon. 

Langøy kapell kl. 16.00

Gudstjeneste for små og store v/Tommy Stormo. Takkoffer. Utdeling av 4-årsbok.

Søndag 29. september - Mikkelsmesse

Joh 1,47-51 Dere skal se himmelen åpnet

Bremsnes kirke kl. 11.00

Høsttakkefest; festgudstjeneste v/Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer. Speiderne deltar. Utdeling av 4-årsbok.

Søndag 6. oktober - 17. søndag i treenighetstiden

Mark 5,35-43 Oppvekkelsen av Jairus' datter

Kvernes kirke kl. 11.00

Høymesse v/Erik Blomstrøm. Nattverd. Takkoffer. 

Søndag 13. oktober - 18. søndag i treenighetstiden

Mark 1,40-45 Jesus helbreder en spedalsk

Kornstad kirke kl. 11.00

Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.