Kommende gudstjeneste

Søndag 10. november - 22. søndag i treenighetstiden

Luk 10, 25-37 Den barmhjertige samaritan

Langøy kapell kl. 11.00

Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Dåp. Nattverd. Takkoffer.  

Gudstjenester i tiden fremover

Søndag 17. november - 22. søndag i treenighetstiden

Matt 24, 35-44 Når Menneskesønnen kommer

Bremsnes kirke kl. 11.00

Høymesse v/Erik Blomstrøm. Dåp. Nattverd. Barnesamling. Takkoffer.   

Søndag 24. november - Domssøndag / Kristi kongedag

Joh 9, 39-41 Til dom er jeg kommet til denne verden

Kornstad kirke kl. 11.00

Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Takkoffer. Presentasjon av nytt menighetsråd. 

Søndag 1. desember - 1. søndag i adventtiden

Matt 21, 1-11 Inntoget i Jerusalem

Kvernes kirke kl. 11.00

Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Søndagsskole. Takkoffer. Presentasjon av nytt menighetsråd. 

Kornstad kirke kl. 11.00

Lysmesse v/Sigurd A.W. Haugen og Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Konfirmantene deltar.


Søndag 8. desember - 2. søndag i adventstiden

Joh 14, 1-4 I min Fars hus er det mange rom

Kårvåg bedehus kl. 11.00

Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.   

Bremsnes kirke kl. 19.00

Lysmesse v/Sigurd A.W. Haugen og Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Konfirmantene deltar.


Søndag 15. desember - 3. søndag i adventstiden

Matt 11,2-11 Døperens vitnesbyrd

Kornstad kirke kl. 11.00

Høymesse v/Erik Blomstrøm. Dåp. Nattverd. Søndagsskole. Takkoffer.  


Tirsdag 24. desember - Julaften

Luk 2,1-20 Jesus blir født

Averøy sykehjem kl. 12.00
Julegudstjeneste v/Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Kornstad kirke kl. 14.00
Julegudstjeneste v/Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Langøy kapell kl. 14.00
Julegudstjeneste. Takkoffer.

Kvernes kirke kl. 16.00
Julegudstjeneste v/Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Bremsnes kirke kl. 16.00
Julegudstjeneste. Takkoffer.

Onsdag 25. desember - Juledag

Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Kvernes kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste for hele Averøy v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Torsdag 26. desember - 2. juledag / Stefanusdagen

Matt 2,16-23 Barnemordet i Betlehem

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Onsdag 1. januar - Nyttårsdag / Jesu navnedag

Luk 2,21 Han fikk navnet Jesus

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.