GUDSTJENESTER I TIDEN FREMOVER

 

I tråd med nasjonale retningslinjer kan vi samles til gudstjeneste i kirkene våre. Vi registrerer de frammøtte (for ev. smittesporing), holder én meter avstand mellom husstander, og sitter på anviste plasser.

 

Hver onsdag (utenom i juli måned) er det morgensang på Bruvoll bedehus kl. 8.30. For samtale, forbønn eller nattverd utenom gudstjenestene, ta kontakt med prestene.

 

Alle digitale gudstjenester kommer på https://www.youtube.com/channel/UCtqyIvarIDGxj3qq6NQhYAQ? - strømmes gudstjenesten, nevnes det i kunngjøringen under.

 

Søndag 25. juli - Olsok

Luk 9,23-26 Den som vil berge sitt liv

Olsokgudstjeneste i Kvernes stavkirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Alexey Kurbanov, orgel. Tuva Kongshaug, fløyte. Takkoffer.

 

 

Søndag 1. august - 10. søndag i treenighetstiden

Matt 18,21-35 Den ubarmhjertige tjeneren

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Organist Johannes G. Gjerde. Nattverd. Takkoffer.

 

 

Søndag 8. august - 11. søndag i treenighetstiden

2 Mos 20,1-17 De ti bud

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Organist Johannes G. Gjerde. Nattverd. Takkoffer.

Hageselskap i prestehagen kl. 12.30

Vi rusler ned til presteboligens hage for kake, kaffe, hilsener og innslag. Vi markerer at Opplysningsvesenets fond, som eier presteboligen og Borgstua, feirer 200 år i år.

 

Søndag 15. august - 12. søndag i treenighetstiden

Luk 8,1-3 Kvinner som fulgte Jesus

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

Kapellan Carina Møller. Nattverd. Takkoffer. Jubileum 2021: Vi tar i bruk nye grønne kirketekstiler.

 

 

Søndag 22. august - 13. søndag i treenighetstiden

Luk 12,41-48 Den kloke og tro forvalteren

Jubileumsgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 11.00

Kornstad kirke er 150 år! Biskop Ingeborg Midttømme forretter jubileumsgudstjeneste sammen med prost Sindre S. Kulø, sokneprest Sigurd A.W. Haugen, kapellan Carina Møller, organist Johannes G. Gjerde, klokker Marit Rangøy m.fl. Nattverd. Takkoffer. Markering etter gudstjenesten. Radiogudstjeneste NRK.

 

 

Søndag 29. august - Vingårdssøndag

Luk 17,7-10 Gjort det vi var skyldige til

Friluftsgudstjeneste i Kvernes småbåthavn kl. 12.00

Kapellan Carina Møller. Takkoffer.

 

 

Søndag 5. september - 15. søndag i treenighetstiden

Luk 10,38-42 Jesus hos Marta og Maria

Konfirmasjonsgudstjenester i Bremsnes og Kvernes kirker

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og organist Johannes G. Gjerde. Takkoffer.

 

 

Søndag 12. september - 16. søndag i treenighetstiden

Matt 5,10-12 Salige er de som blir forfulgt

Konfirmasjonsgudstjenester i Bremsnes og Kornstad kirker

Kapellan Carina Møller, sokneprest Sigurd A.W. Haugen, organist Johannes G. Gjerde m.fl. Takkoffer.

 

 

Søndag 19. september - 17. søndag i treenighetstiden

Luk 7,11-17 Enkens sønn i Nain

Høsttakkefest i Bremsnes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Hagelaget pynter kirken, og vi deler ut 6-årsbok.