GUDSTJENESTER I TIDEN FREMOVER

 

Hver søndag (nesten!) året rundt feires det gudstjeneste på Averøya. Vel møtt til samling om Guds ord og Herrens bord! Hver onsdag (utenom i juli måned) er det morgensang på Bruvoll bedehus kl. 8.30. For samtale, forbønn eller nattverd utenom gudstjenestene, ta kontakt med prestene.

 

Søndag 8. mai - 4. søndag i påsketiden

Joh 14,1-11 Veien, sannheten og livet

Konfirmasjonsgudstjenester i Bremsnes og Kornstad kirker

Sigurd A.W. Haugen, Tommy Stormo. Takkoffer.

 

 

Søndag 15. mai - 5. søndag i påsketiden

Joh 17,6-11 Jesus ber for sine

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00

Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.

 

 

Tirsdag 17. mai

Luk 17,11-19 Den takknemlige samaritan

Festgudstjeneste i Kornstad kirke kl. 10.30

Takkoffer.

Festgudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 11.30

Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Festgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 12.30

Takkoffer.

 

 

Søndag 22. mai - 6. søndag i påsketiden

Matt 6,7-13 Herrens bønn

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00

Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

 

Torsdag 26. mai - Kristi himmelfartsdag

Joh 17,1-15 Sønnen skal helliggjøres

Pilegrimsmesse i Kvernes stavkirke kl. 11.00

Erik Blomstrøm. Takkoffer. Kirkestimarsj etter gudstjenesten

 

 

Søndag 29. mai - Søndag før pinse

Joh 16,12-15 Når Sannhetens Ånd kommer

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

Erik Blomstrøm. Nattverd. Takkoffer.

 

 

Søndag 5. juni - Pinsedag

Joh 14,23-29 Min fred gir jeg dere

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00

Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.

 

 

Mandag 6. juni - 2. pinsedag

Joh 7,37-39 Levende vann

Friluftsgudstjeneste på Atlanterhavsveien kl. 10.00

Biskop Ingeborg Midttømme m.fl. Dåp. Takkoffer. Fellesgudstjeneste med Hustadvika-menighetene.

 

 

Søndag 12. juni - Treenighetssøndag

Luk 24,45-48 Omvendelse og tilgivelse

Gudstjeneste for små og store i Kornstad kirke kl. 11.00

Sigurd A.W. Haugen. Tommy Stormo. Nattverd. Takkoffer. Tårnagenter.

 

 

Søndag 19. juni - 2. søndag i treenighetstiden

Esek 36,25-29a Kjøtthjerte, ikke steinhjerte

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

 

Søndag 26. juni - 3. søndag i treenighetstiden

Mark 10,13-16 Jesus og barna

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00

Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Kveldsmesse i Kvernes kirke kl. 19.00

Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.