GUDSTJENESTER I TIDEN FREMOVER

 

Etter gjeldende smittevernregler kan vi samle 200 deltakere utendørs - innendørs har vi faste, anviste plasser, og må holde kunne to meters avstand mellom husstander. Det vil fremgå av listen under hvordan den neste gudstjenesten tenkes gjennomført. Hver onsdag kl. 08.30 er det morgenbønn/morgensang på Bruvoll bedehus. Om du ikke er med, kan bønneemner kan formidles til staben. For nattverd utenom gudstjenestene, ta kontakt med prestene.

 

Enkelte gudstjenester direkteoverføres på https://www.youtube.com/channel/UCtqyIvarIDGxj3qq6NQhYAQ? - strømmes gudstjenesten, nevnes det i kunngjøringen under.

 

Søndag 7. mars - 3. søndag i fastetiden

Mark 9,17-29 Jesus driver ut en vond ånd

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

Kapellan Carina Møller. Nattverd. Takkoffer. Menighetens årsmøte.

 

Søndag 14. mars - 4. søndag i fastetiden

2 Kor 5,18-21 Forsoningens tjeneste

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Menighetens årsmøte.

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00

Kapellan Carina Møller. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 21. mars - Maria budskapsdag

Luk 1,46-55 Marias lovsang

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen / kapellan Carina Møller. Nattverd. Takkoffer. Menighetens årsmøte.

 

Søndag 28. mars - Palmesøndag

Matt 26,6-13 Jesus salves

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Torsdag 1. april - Skjærtorsdag

Luk 22,14-23 Nattverden

Kveldsmesse i Kvernes kirke kl. 20.00

Kapellan Carina Møller. Nattverd. Alteret dekkes av.

 

Fredag 2. april - Langfredag

Luk 22,39-23,46 Lidelsesberetningen

Pasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00

Kapellan Carina Møller.

 

Lørdag 3. april - Påskeaften

Mark 16,1-8 Jesus står opp

Påskenattsmesse i Bremsnes kirke kl. 23.15

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd.

 

Søndag 4. april - Påskedag

Matt 28,1-10 Jesus står opp

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Mandag 5. april - 2. påskedag

Luk 24,36-45 Jesus viser seg for disiplene

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00

Kapellan Carina Møller. Nattverd. Takkoffer.