Kommende gudstjeneste

Enkelte gudstjenester direkteoverføres på https://www.youtube.com/channel/UCtqyIvarIDGxj3qq6NQhYAQ? - strømmes gudstjenesten, nevnes det i kunngjøringen under. Med nåværende smittevernregler er det tillatt med femti stykker til stede på hver gudstjeneste.

 

Søndag 6. desember - 2. søndag i adventstiden

Luk 21,27-36 Når fikentreet springer ut

Gudstjeneste i Kårvåg bedehus kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Bremsnes kirke kl. 19.00

Innsettelse av kapellan Carina Møller. Prost Sindre S. Kulø. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Konfirmanter fra Bremsnes sokn. Takkoffer.

 

Gudstjenester i tiden fremover

I tillegg til gudstjenestene i listen, er det morgenbønn på Bruvoll bedehus hver onsdag kl. 08.30. Inntil videre planlegges gudstjenester med nattverdsfeiring etter 6. desember, men dette kan bli endret dersom smittesituasjonen tilsier det.

 

For nattverd utenom gudstjenestene, ta kontakt med prestene.

 

Søndag 13. desember - 3. søndag i adventstiden

Luk 3,7-18 Frukt som svarer til omvendelsen

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Torsdag 24. desember - Julaften

Det vil bli opprettet påmelding til julaftens gudstjenester i løpet av desember. Følg med i menighetsblad, TK og på nett!

 

Luk 2,1-20 Jesus blir født

Julaftensgudstjeneste i Langøy kapell kl. 13.30

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Julaftensgudstjenester i Kornstad kirke kl. 13.30 og 14.45

Kapellan Carina Møller. Takkoffer.

Julaftensgudstjenester i Bremsnes kirke kl. 15.00 og 16.15

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Julaftensgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 16.15

Kapellan Carina Møller. Takkoffer.

 

Fredag 25. desember - Juledag

Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.

 

Lørdag 26. desember - 2. juledag / Stefanusdagen

Matt 10,16-22 Som sauer blant ulver

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

Kapellan Carina Møller. Nattverd. Takkoffer.

 

Torsdag 31. desember - Nyttårsaften

Joh 14,27 Fred gir jeg dere

Midnattsmesse i Kvernes kirke kl. 23.15

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Fredag 1. januar - Nyttårsdag / Jesu navnedag

Matt 1,20b-21 Du skal gi ham navnet Jesus

Høymesse i Kornstad kirke kl. 12.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Ordførerens nyttårshilsen. Vi starter jubileumsåret 2021 - Kornstad kirke 150 år.

 

Søndag 3. januar - Kristi åpenbaringsdag

Luk 2,40-52 Jesus som tolvåring i tempelet

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 12.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Vi starter jubileumsåret 2021 - Bremsnes kirke 250 år.