GUDSTJENESTER I TIDEN FREMOVER

 

Hver søndag (nesten!) året rundt feires det gudstjeneste på Averøya. Vel møtt til samling om Guds ord og Herrens bord! Hver onsdag (utenom i juli måned) er det morgensang på Bruvoll bedehus kl. 8.30. For samtale, forbønn eller nattverd utenom gudstjenestene, ta kontakt med prestene.

 

Nå er Norge gjenåpnet, og smitteverntiltak i gudstjenestene er i stor grad falt bort. Hvis du er syk, skal du være hjemme, og vi oppfordrer til god håndhygiene. Alle digitale gudstjenester kommer på https://www.youtube.com/channel/UCtqyIvarIDGxj3qq6NQhYAQ? - strømmes gudstjenesten, nevnes det i kunngjøringen under.

 

Søndag 21. november - Domssøndag / Kristi kongedag

Matt 25,1-13 Brudepikene

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00

Prestevikar Tommy Stormo. Johannes G. Gjerde, orgel. Nattverd. Takkoffer.

 

 

Søndag 28. november - 1. søndag i adventstiden

Matt 21,10-17 Jesus rensker tempelplassen

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Johannes G. Gjerde, orgel. Dåp. Nattverd. Takkoffer.

Lysmesse i Kornstad kirke kl. 19.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og konfirmantene i Kvernes og Kornstad sokn. Johannes G. Gjerde, orgel. Takkoffer.

 

 

Søndag 5. desember - 2. søndag i adventstiden

Joh 16,21-24 Jeg skal se dere igjen

Lysmesse i Bremsnes kirke kl. 19.00

Prestevikar Tommy Stormo og konfirmantene i Bremsnes sokn. Takkoffer. Johannes G. Gjerde, orgel.

 

 

Søndag 12. desember - 3. søndag i adventstiden

Joh 5,31-36 Et sterkere vitne enn Johannes

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Johannes G. Gjerde, orgel. Nattverd. Takkoffer.

 

 

Fredag 24. desember - Julaften

Luk 2,1-20 Jesus blir født

Julegudstjeneste på Averøy sykehjem kl. 12.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen.

Julegudstjeneste i Langøy kapell kl. 14.00

Prestevikar Tommy Stormo. Takkoffer.

Julegudstjeneste i Kornstad kirke kl. 14.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Julegudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 16.00

Prestevikar Tommy Stormo. Takkoffer.

Julegudstjeneste i Kvernes kirke kl. 16.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer

 

 

Lørdag 25. desember - Juledag

Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Høytidsgudstjeneste for hele Averøy i Kvernes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

 

Søndag 26. desember - 2. juledag / Stefanusdagen

Joh 16,1-4a De skal utstøte dere

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

 

Fredag 31. desember - Nyttårsaften

Matt 11,25-30 Kom til meg, alle som strever

Midnattsmesse i Kvernes kirke kl. 23.15

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

 

Lørdag 1. januar - Nyttårsdag / Jesu navnedag

Matt 18,19-20 Hvor to eller tre er samlet i mitt navn

Høymesse i Kornstad kirke kl. 12.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

 

Søndag 9. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden

Joh 1,29-34 Se, Guds Lam som bærer bort verdens synd

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

Erik Blomstrøm. Nattverd. Takkoffer.

 

 

Søndag 16. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden

Joh 1,15-18 Han har vist oss hvem Gud er

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00

Erik Blomstrøm. Nattverd. Takkoffer.

Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

 

Søndag 23. januar - 4. søndag i åpenbaringstiden

Luk 13,10-17 Jesus helbreder på sabbaten

Gudstjeneste på Kårvåg bedehus kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Kveldsmesse i Bremsnes kirke kl. 19.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.