Kommende gudstjeneste

Enkelte gudstjenester direkteoverføres på https://www.youtube.com/channel/UCtqyIvarIDGxj3qq6NQhYAQ? - strømmes gudstjenesten, nevnes det i kunngjøringen under. Antallet gudstjenestedeltakere i kirkene begrenses av kravet om én meters avstand mellom alle som ikke er i samme husstand - i våre kirker ca. 70 deltakere som veiledende tall.

 

Søndag 27. september - 17. søndag i treenighetstiden

Joh 11,17-29 Jesus vekker Lasarus fra de døde

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Dåp. Nattverd. Takkoffer. Konfirmantjubileum.

 

Gudstjenester i tiden fremover

I tillegg til gudstjenestene i listen, er det morgenbønn på Bruvoll bedehus hver onsdag kl. 08.30.

 

Søndag 4. oktober - 18. søndag i treenighetstiden

Matt 8,14-17 Jesus helbreder Peters svigermor

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00

Vikarprest Carina Møller. Nattverd. Takkoffer. Konfirmantjubileum.

 

Søndag 11. oktober - 19. søndag i treenighetstiden

Matt 5,20-26 Bli forlikt med din bror

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Konfirmantjubileum.

 

Søndag 18. oktober - 20. søndag i treenighetstiden

Joh 11,1-5 Lasarus er syk

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Fremstilling av Johannes Gravås Gjerde som ny organist i Averøy. Nattverd. Takkoffer.

Gudstjeneste for små og store i Langøy kapell kl. 16.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer.

 

Søndag 25. oktober - Bots- og bønnedag

Luk 13,22-30 Kjemp for å komme inn

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 1. november - Allehelgensdag

Matt 5,1-12 Saligprisningene

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Vi minnes det siste årets gravlagte.

Kveldsmesse i Kornstad kirke kl. 19.00

Kapellan Carina Møller. Vi minnes det siste årets gravlagte.

Kveldsmesse i Bremsnes kirke kl. 19.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Vi minnes det siste årets gravlagte.

 

Søndag 8. november - 23. søndag i treenighetstiden

Mark 10,28-31 De første skal bli de siste

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

Kapellan Carina Møller. Nattverd. Takkoffer. Besøk fra Åpne Dører.

 

Søndag 15. november - 24. søndag i treenighetstiden

Joh 6,63-69 Peters bekjennelse

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

 

Søndag 22. november - Domssøndag / Kristi kongedag

Matt 25,31-46 Når Menneskesønnen kommer

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.