Kommende gudstjeneste

Enkelte gudstjenester direkteoverføres på https://www.youtube.com/channel/UCtqyIvarIDGxj3qq6NQhYAQ?. Antallet gudstjenestedeltakere i kirkene begrenses av kravet om én meters avstand mellom alle som ikke er i samme husstand - i våre kirker ca. 70 deltakere som minstetall.

 

Søndag 21. juni - 3. søndag i treenighetstiden

Luk 14,15-24 Det store gjestebudet

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Organist Johannes G. Gjerde. Helene Seljehaug, sang. Dåp. Nattverd. Kingdom Builders medvirker. Takkoffer over Vipps.

 

Gudstjenester i tiden fremover

Søndag 28. juni - 4. søndag i treenighetstiden

1 Kor 9,24-27 En seierskrans som aldri visner

Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00

Prestevikar Tommy Stormo. Dåp. Takkoffer over Vipps.

 

Søndag 5. juli - 5. søndag i treenighetstiden

Matt 7,15-20 På fruktene skal dere kjenne dem

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

Vikarprest Carina Møller. Nattverd. Takkoffer over Vipps.

 

Søndag 12. juli - Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden

Luk 5,1-11 Jesus kaller Simon

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00

Prestevikar Tommy Stormo. Dåp. Takkoffer over Vipps.

 

Søndag 26. juli - Olsok

Joh 12,24-26 Hvetekornets lov

Gudstjeneste i Kvernes stavkirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer over Vipps.

 

Søndag 2. august - 9. søndag i treenighetstiden

Rom 8,31-39 Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer over Vipps.

 

Søndag 9. august - 10. søndag i treenighetstiden

Luk 5,27-32 Jesus spiser med tollere og syndere

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer over Vipps.

 

Søndag 16. august - 11. søndag i treenighetstiden

Matt 23,37-39 Jesu klage over Jerusalem

Friluftsgudstjeneste i Kvernes småbåthavn kl. 12.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer. Kvernes menighets årsmøte.