Kommende gudstjeneste

Tirsdag 24. desember - Julaften

Luk 2,1-20 Jesus blir født

Averøy sykehjem kl. 12.00
Julegudstjeneste v/Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Kornstad kirke kl. 14.00
Julegudstjeneste v/Karen Flatø. Takkoffer.

Langøy kapell kl. 14.00
Julegudstjeneste v/Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.

Kvernes kirke kl. 16.00
Julegudstjeneste v/Carina Møller. Takkoffer.

Bremsnes kirke kl. 16.00
Julegudstjeneste v/Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer. 


Gudstjenester i tiden fremover

Onsdag 25. desember - Juledag

Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

Kvernes kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste for hele Averøy v/Sigurd A.W. Haugen. Kirkekoret. Nattverd. Takkoffer.


Torsdag 26. desember - 2. juledag / Stefanusdagen

Matt 2,16-23 Barnemordet i Betlehem

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Tirsdag 31. desember - Nyttårsaften

Luk 13,6-9 Fikentreet og frukten

Kornstad kirke kl. 23.00
Midnattsmesse v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd.


Onsdag 1. januar - Nyttårsdag / Jesu navnedag

Luk 2,21 Han fikk navnet Jesus

Kornstad kirke kl. 12.00
Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 5. januar - Kristi åpenbaringsdag

Matt 2,1-12 Vismennene hyller barnet

Kvernes kirke kl. 11.00
Helligtrekongersmesse v/Sigurd A.W. Haugen og Tommy Stormo. Lys våken. Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.


Søndag 12. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden

Matt 3,13-17 Jesus blir døpt

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/Erik Blomstrøm. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 19. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden

Joh 2,1-11 Bryllupet i Kana

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 26. januar - 4. søndag i åpenbaringstiden

Luk 18,35-43 Den blinde ved Jeriko

Kvernes kirke kl. 11.00
Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.

Langøy kapell kl. 16.00
Gudstjeneste v/Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer. Bibelutdeling til 5. klassinger.


Søndag 2. februar - 5. søndag i åpenbaringstiden / Kyndelsmesse

Mark 2,1-12 Den lamme mannen / Luk 2,22-40 Simeon og Anna i tempelet

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Bibelutdeling.

Kvernes stavkirke kl. 17.30
Aftensang v/Sigurd A.W. Haugen. Vandring med lykter og fakler til gapahuken etterpå. Kveldsmat 18.30.


Søndag 9. februar - Såmannssøndag

Luk 8,4-15 Såmannen og jordsmonnet

Bremsnes kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Bibelutdeling.


Søndag 16. februar - Kristi forklarelsesdag

Matt 17,1-9 Jesus forklares på fjellet

Kvernes kirke kl. 11.00
Høymesse v/Erik Blomstrøm. Nattverd. Takkoffer.


Søndag 23. februar - Fastelavnssøndag

1 Kor 13,1-7 Kjærlighetens vei

Kornstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.