GUDSTJENESTER I TIDEN FREMOVER

 

I tråd med nasjonale retningslinjer kan vi samles til gudstjeneste i kirkene våre. Vi registrerer de frammøtte (for ev. smittesporing), holder to meter avstand mellom husstander, og sitter på anviste plasser.

 

Hver onsdag er det morgensang på Bruvoll bedehus kl. 8.30. For samtale, forbønn eller nattverd utenom gudstjenestene, ta kontakt med prestene.

 

Alle digitale gudstjenester kommer på https://www.youtube.com/channel/UCtqyIvarIDGxj3qq6NQhYAQ? - strømmes gudstjenesten, nevnes det i kunngjøringen under.

 

Søndag 9. mai - 6. søndag i påsketiden

Matt 7,7-12 Den gylne regel

Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen/organist Johannes G. Gjerde. Konfirmasjon i høymessen. Nattverd. Takkoffer.

 

Torsdag 13. mai - Kristi himmelfartsdag

Luk 24,46-53 Jesu avskjed

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

Kapellan Carina Møller/organist Johannes G. Gjerde. Konfirmasjon i høymessen. Nattverd. Takkoffer.

 

Mandag 17. mai - Grunnlovsdag

Matt 22,17-22 Gi keiseren det han skal ha

Gudstjeneste i Kornstad kirke kl. 10.30

Kapellan Carina Møller. Takkoffer. Bautaen bekranses 10.30, gudstjenesten begynner straks etterpå.

Gudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 10.30

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer. Bautaen bekranses 11.00, gudstjenesten begynner straks etterpå.

Gudstjeneste i Kvernes kirke kl. 13.30

Kapellan Carina Møller. Takkoffer. Bautaen bekranses 13.30, gudstjenesten begynner straks etterpå.

 

 

Søndag 23. mai - Pinsedag

Joh 14,15-21 Talsmannen

Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen/organist Johannes G. Gjerde. Nattverd. Takkoffer.

 

 

Mandag 24. mai - 2. pinsedag

Joh 6,44-47 Far drar mennesker til Kristus

Fellesgudstjeneste på Atlanterhavsveien kl. 11.00

Sokneprestene Ragnhild Fuglseth og Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer. Felles markering av Kornstad og Eide kirker 150 år.

 

 

Søndag 30. mai - Treenighetssøndag

Luk 10,21-24 Jesus jublet i Ånden

Pilegrimsmesse i Kvernes stavkirke kl. 11.00

Kapellan Carina Møller. Takkoffer. Kirkestimarsj etter gudstjenesten.

 

 

Søndag 6. juni - 2. søndag i treenighetstiden

Joh 3,26-30 Han skal vokse, jeg skal avta

Gudstjeneste i Kornstad kirke kl. 11.00

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Tårnagenter. Jubileum 2021: Vandring over Kornstadkleiva.

 

 

Søndag 13. juni - 3. søndag i treenighetstiden

Joh 1,35-51 De første disiplene

Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00

"Gammeldags gudstjeneste" - i anledning Bremsnes kirkes 250-årsjubileum feirer vi gudstjeneste etter 1920-ordningen.

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Presentasjon av jubileumsskrift for Bremsnes kirke.