Kommende gudstjeneste

Alle gudstjenester t.o.m. 13. april, 2. påskedag, er avlyst på grunn av koronavirus. Perioden kan bli forlenget.


Gudstjenester i tiden fremover

Søndag 22. mars - Maria budskapsdag

Luk 1, 26-38 Budskapet til Maria

Bremsnes kirke kl. 11.00
Høymesse v/Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.