GRAVPLASSENE

ØKNING I FESTEAVGIFTEN FRA 2020

Kommunestyret i Averøy har nå i mars vedtatt økning i satsen på festeavgift, etter forslag fra Averøy kirkelige fellesråd. Den nye satsen gjelder fra og med 2020, og er på 150 kroner pr. grav pr. år. Satsen vil i de påfølgende årene bli indeksregulert.

Fellesrådet har de siste 2-3 årene fått kutt i overføringene fra kommunen, og hadde i 2018 for første gang siden 2009 et merforbruk (underskudd) på driften.

Fellesrådet har flere store uløste oppgaver knyttet til driften av gravplassene i kommunen, bl.a må flere steinmurer på Bremsnes og Kornstad legges på nytt som følge av endrede grunnforhold over tid. Dette har ført til at flere partier raser ut hvert år.

Gravstedene på Folland og Kvernes har hatt en betydelig oppgradering de siste årene, og nå i vinter kom endelig belysningen på plass på Kvernes. Vi ønsker også å få til en oppgradering på Bremsnes og Kornstad, og vil fokusere på det i tiden fremover. 

Det er også behov for oppgradering av fasiliteter for de som arbeider på gravplassene, samt ønske om nytt utstyr og hjelpemidler som letter arbeidshverdagen deres.

I løpet av året vil også arbeidet med å etablere minnelunder på gravplassene på Averøy starte opp.Vi håper derfor på forståelse for at vi må gjøre et lite hopp på satsen for festeavgift, og håper dere etter hvert blir fornøyd med de tiltakene som utføres.

Til orientering er satsen på festeavgift i Kristiansund også kr. 150. Gamle Eide kommune hadde 170 i mange år. Landsgjennomsnittet ligger på rundt 180 kroner pr. grav pr år.

Giro med festeavgift for de gravene som forfaller i 2020 vil bli sendt ut i løpet av nær framtid.

Averøy, 15.04.2020
Kristian Futsæter 
kirkeverge

Vedtekter for gravplassene i Averøy kommune


Velkommen til gravplassene i Averøy

Gravplassene i Averøy er åpen for alle, og Averøy kirkelige fellesråd ønsker at alle skal oppleve gravplassene våre som gode steder å oppholde seg på, der man kan finne ro og tid til ettertanke. Vi ønsker derfor at gravstedene skal være så tiltalende og godt vedlikeholdt som fellesrådets økonomi og kapasitet tillater. Vi setter pris på om alle bidrar til at disse gravplassene kan fremstå med den ro, orden og verdighet de fortjener.

Vedlagt finner du gjeldende vedtekter som gjelder for gravplassene i Averøy. Vedtektene tar for seg blant annet begrepsdefinisjoner, festers rettigheter og plikter, festetid, forhold om graven og gravminne, beplanting og utstyr, gravstellavtale, ferdsel på gravplassene. Her finnes det meste som er verdt å vite for festere og besøkende på gravplassene.

Gravplassvedtektene finner du her.


Er det noe dere lurer på eller ønsker å meddele er det bare å ta kontakt med gravplassansvarlig, evt. kirkevergen.

Les mer om gravferd Gå til medarbeidere

Avtale om stell av grav

Det er mulig å inngå avtale med Averøy kirkelige fellesråd om stell av grav.

Det er fastsatt nye satser fra 2017, og utarbeidet et nytt skjema.


Stellavtale faktura eller forskuddsbetaling.pdf (89.29 KB)

Søk på gravlagte i Averøy

Her kan du søke opp personer som er gravlagt på en av gravplassene i Averøy:

http://www.ecclesia.no/public/user_averoey

BREMSNES kirkegård

Bremsnes kirke er en korskirke fra 1771 i Averøy kommune i Møre og Romsdal fylke.

Den er en del av Den norske kirke og hører til Ytre Nordmøre prosti i Møre bispedømme.

Kornstad kirkegård

Kornstad kirke er en langkirke i Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke.

Kirken er bygd i tømmer, og ble innviet i 1871. Den har plass til 340 personer, og er underlagt Ytre Nordmøre prosti i Møre bispedømme.

Kvernes gravsted

FOLLAND gravsted