Velkommen til 4-årsbok!

Alle 4-åringer er velkommen til å få 4-årsbok i en gudstjeneste!

I år deler Den norske kirke i Averøy ut 4-årsbøker i tre gudstjenester:

Søndag 13. september er det gudstjeneste i Kornstad kirke kl. 11.00.

Søndag 20. september er det høsttakkefest i Bremsnes kirke kl. 11.00.

Søndag 18. oktober er det gudstjeneste i Langøy kapell kl. 16.00.

 

Vel møtt!

0 0
Feed