Følg høytidsgudstjeneste 1. påskedag

Følg gudstjenesten her - på grunn av strømbrudd er overføring av høytidsgudstjeneste fra Kvernes kirke utsatt med én time til kl. 13.30.

På grunn av strømbrudd ble overføring av høytidsgudstjeneste fra Kvernes kirke utsatt med én time til kl. 13.30. Lenke finner du her:

0
Feed