Oppdatert 25. mars kl. 17.00 Stengt kirkekontor og flere smitteverntiltak

Kirkekontoret er nå fysisk stengt - men vi er her fremdeles! Les mer om smittevernstiltakene vi gjør i kirken.

Oppdatert info pr. 25.03.20 kl. 17.00

Endring av maks antall tilstede i dåp eller begravelser i Averøy

Fra og med mandag 23. mars er tallet på maks antall personer tilstede i en dåp eller begravelse på Averøy justert ned fra 50 til 15 personer, inkludert ansatte og eventuelt repr. fra gravferdsbyrå. Dette ble vedtatt torsdag i forrige uke av kirkevergene og prosten i Ytre Nordmøre prosti i fellesskap, og begrunnes med redusert smittepress mellom de tilstedeværende og for de ansatte som er tilstede i kirken.

Dette vil i praksis si at det vil være maks 13 fra nærmeste familie som kan være tilstede i kirkerommet samtidig, da prest og organist opptar de siste to plassene. I forbindelse med gravferd vil det bli ytterligere reduksjon dersom pårørende ønsker gravferdsbyrået representert i kirkerommet under seremonien.

De andre kommunene i prostiet (Smøla 20, Aure 10 og Kristiansund 15) har vedtatt strengere krav til maks antall personer samlet på samme sted enn det som er gjeldende generelt for Averøy (100). Kirken er fra sentralt hold anbefalt å opptre med samme maks-antall i de kommunene som hører til i samme prosti, da flere kommuner deler på presteressursene . Begrensning på maks 15 personer er derfor også innført på Averøy fra 23. mars. 


Kirkevergen i AverøyOppdatert info pr. 16.03.20 kl. 14.15 fra kirkevergen i Averøy vedr. koronaviruset:

Averøy kirkekontor stenger fra i dag og inntil videre kontoret for publikum p.g.a. koronaviruset. Vi er tilgjengelig på telefon dersom du har behov for å komme i kontakt med oss. Ring 71 51 33 88 (kirkekontoret) eller 458 79 087 (kirkevergen direkte)

Toalettene som er åpen for besøkende på gravstedene vil fra i dag holdes stengt. Dette for å reduserte smittefare for besøkende og ansatte. Toalettene vil holdes åpne i forbindelse med gravferder.

Pr i dag tillates det maks 50 personer til stede i kirkene under gravferder. Dette tallet kan raskt endre seg.

Prosten og kirkevergene i Ytre Nordmøre Prosti ble i går, 15. mars, enig om følgende: Maks antall tilstedeværende i en gravferd settes til det som til enhver tid er det laveste godkjente tallet i en kommune innenfor prostiet.

Det jobbes får å få til et tilbud med streaming fra gravferder, slik at alle som ønsker kan få med seg dette, men her er ikke alt klart foreløpig.Med vennlig hilsen


Kristian Futsæter
kirkeverge i Averøy

0
Feed