Smittevern i trosopplæringsarbeidet

Her finner du nærmere retningslinjer for hvordan vi håndterer smittevern i barne- og ungdomsarbeid.

Alle aktiviteter og arrangementer i kirken skal være trygge!

Vi følger gjeldende smittevernregler. For aktiviteter og arrangementer følger vi «trafikklysmodellen», hvis ikke kommunen har vedtatt strengere krav (nivå A). Jevnt over er vi litt strengere enn vi må.

Grønt nivå

-       Ingen syke skal møte opp

-       Vi har god hygiene og passer på at alt er rent og pent

-       Vi unngår fysisk kontakt mellom personer

-       Barna organiseres i grupper, fortrinnsvis basert på hvilken skole de går på

-       Vi blander ikke ulike årskull ved tiltakene

-       Blir vi flere påmeldte enn vi tenker vi har plass til, lager vi et alternativt opplegg

-       Vi er ute når det er hensiktsmessig

 

Gult nivå

Ved gult nivå legger vi inn flere tiltak:

-       Renholdet forsterkes

-       Ev. mat og drikke serveres i porsjoner

-       Deltakerne tar ikke med materiell/utstyr hjemmefra

-       Vi deler inn i grupper etter hvilke kohorter barna er i på skolen

-       Vi har faste plasser, så langt det er mulig

-       Vi unngår fysisk materiell (leker, tegnesaker, bøker) som deles

-       Vi lager mindre grupper

 

Rødt nivå

Ved rødt nivå vil våre aktiviteter/arrangementer i de fleste tilfeller utsettes eller avlyses.

 

Uansett smittenivå vil vi føre liste med kontaktinformasjon, og sørge for at det er nok voksne til stede til at vi hele tiden kan følge nøye med på smittevernet og gjennomføre nødvendig renhold underveis.

Dersom noen viser symptomer på luftveisinfeksjon under en aktivitet gir vi beskjed til foresatte, som henter barnet så snart som mulig. Barnet venter sammen med en voksen der det ikke er andre barn; den voksne holder to meters avstand, så langt det går. Her spiller barnets alder og omsorgsbehov inn. Er det ikke mulig med to meters avstand, vil enten barnet eller den voksne bruke munnbind.

 

Har du spørsmål? Kontaktinformasjon finner du her.

0
Feed