Overføring av gudstjenester

Det blir overføring av gudstjenester fra Kvernes kirke skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag.

Påsken 2020 blir en annerledes påske, men i Kvernes kirke feires det gudstjenester, nesten slik det vanligvis gjøres!


Skjærtorsdag blir det overført kveldsgudstjeneste kl. 18.00 ved sokneprest Sigurd A.W. Haugen, medliturg Hildegunn Gustad og pianist Johannes G. Gjerde.

Langfredag overfører vi pasjonsgudstjeneste med lesning av Jesu lidelseshistorie kl. 12.30 ved sokneprest Sigurd A.W. Haugen, tekstlesere og organist Johannes G. Gjerde.

Påskedag blir det overført høytidsgudstjeneste kl. 12.30 ved prostiprest Carina Møller, sokneprest Sigurd A.W. Haugen, medliturg Hildegunn Gustad og organist Johannes G. Gjerde.


Følg overføringene på Kirken i Averøys Youtube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCtqyIvarIDGxj3qq6NQhYAQ?

0
Feed