menighetsbladet

Menighetsbladet 4/2019

Her er vinternummeret av Menighetsbladet. 

Menighetsbladet for Averøy og Hustadvika inneholder blant annet gudstjenestelisten fram til palmesøndag 2020. 

0
Feed