Høsttakkefest og bærekraft

Vel møtt til et (litt redusert) program i Bremsnes kirke helga 18.-19. september!

 

På grunn av det pågående smitteutbruddet i kommunen er den åpne dagen med boder på kirkebakken utsatt. Likevel møtes vi til samlinger der smittevernet lettere kan ivaretas:

Lørdag 18. september kl. 14.00 møtes biskop Ingeborg Midttømme og Klaus Hoseth i Stranda Prolog til en samtale om bærekraft. Kitty Eide leder programmet, og Ole Andreas Silseth står for musikalske innslag.

Søndag 19. september kl. 11.00 blir det høymesse med høsttakkefest. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter, Ruth Karin S. Kristensen spiller. Det blir dåp, nattverd og takkoffer til speiderne, og Hagelaget pynter kirken.

Vi følger gjeldende smittevernregler, og anviser plasser i kirken med minst én meters avstand. Alle fremmøtte registreres med tanke på ev. smittesporing.

Vel møtt!

0
Feed