Gudstjenester 1. november

Allehelgensdag, 1. november, feirer vi gudstjeneste i alle soknekirkene våre.

"Salige er de som sørger,
for de skal trøstes", sa Jesus.

På allehelgensdag minner salmene vi synger og tekstene vi leser oss om håpet Gud gir, og vi tenner lys og minnes dem det er holdt gravferd for i løpet av det siste året.

I Kvernes kirke er det høymesse kl. 11.00 ved sokneprest Sigurd A.W. Haugen og organist Johannes G. Gjerde. Kirkekoret synger.

Klokken 19.00 blir det kveldsgudstjeneste i de to andre kirkene: I Kornstad kirke ved kapellan Carina Møller og med Johan Martin Røsand ved orgelet, og i Bremsnes ved Sigurd Haugen og Johannes Gjerde. I Bremsnes feirer vi også nattverd.

Vi forholder oss til gjeldende smitteverntiltak: Den som er syk, skal være hjemme, vi passer på håndhygienen og holder minst én meters avstand til hverandre (husk det på vei inn i kirken!).

Vel møtt!

0
Feed