Gudstjeneste 9. januar

Søndag 9. januar er det høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00.

"Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!" sa døperen Johannes.

Søndag 9. januar hører vi Johannes' ord i Bremsnes kirke, der vi kan finne både Johannes og ordene hans på altertavlen. Det blir høymesse kl. 11.00 ved Erik Blomstrøm og Gunnar Sødal. Vi feirer dåp og nattverd, og gir et takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

Vanlige smittevernregler gjelder: Vi kan være inntil femti stykker til stede, vi holder avstand, sitter på faste tilviste plasser, registrer navn, nummer og sitteplass, og anbefaler bruk av munnbind (påbudt hvis det er umulig å holde meteren).

Vel møtt!

0
Feed