Gudstjeneste 7. august

Vel møtt til høymesse i Bremsnes kirke!

"Vær barmhjertige", sier Jesus, "slik deres Far er barmhjertig."

Søndag 7. august samles vi til gudstjeneste i Bremsnes kirke. To barn bæres til dåpen, vi feirer nattverd og gir et takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter sammen med organist Johannes G. Gjerde.

Vel møtt!

0
Feed