Gudstjeneste 26. september

Vel møtt til gudstjeneste i Kornstad kirke og på Langøy kapell!

Søndag 26. september åpner vi kirkedørene og feirer gudstjeneste!

I Kornstad kirke blir det høymesse kl. 11.00 ved sokneprest Sigurd, kapellan Carina og organist Johannes. Vi takker klokker Marit Rangøy for 34 års tjeneste, feirer nattverd sammen, gir et takkoffer til menighetshuset og samles til kirkekaffe. Vi får også hilse på årets 50-årskonfirmanter.


I Langøy kapell blir det gudstjeneste med dåp kl. 11.00. Prestevikar Tommy forretter, og organistvikar Ruth Karin spiller. Takkofferet går til søndagsskolekretsen.


Smittevernreglene er lagt bort - husk håndhygiene, og vær hjemme dersom du er syk.

Ellers passer vi på å ta hensyn til hverandre, og holder avstand dersom noen har behov for det.

Vel møtt til gudstjeneste!

0
Feed