Gudstjeneste 26. mai

Bli med til Langøy kapell eller Kvernes kirke på gudstjeneste!

"La de små barna komme til meg", sier Jesus, og åpner Guds rike for oss.

Søndag 26. juni feirer vi to gudstjenester i Averøy:
Kl. 11.00 blir det en sommerlig høymesse på Langøy kapell med nattverd og takkoffer til kapellet.
Kl. 19.00 blir det en stemningsfull kveldsgudstjeneste i Kvernes kirke med nattverd og takkoffer til menighetens misjonsprosjekt.

Sokneprest Sigurd A.W. Haugen og organist Johannes G. Gjerde leder oss gjennom begge gudstjenestene.

Vel møtt!

0
Feed