Gudstjeneste 22. november

Vi feirer høymesse i Bremsnes kirke søndag 22. november kl. 11.00!

Det er siste søndag i kirkeåret - dagen som også heter Domssøndag og Kristi kongedag. Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter, organist Johannes G. Gjerde spiller, og det blir dåp og takkoffer.


Heller ikke denne søndagen feirer vi nattverd, men vi minner om at den som ønsker å ta imot nattverd utenom gudstjeneste, kan ta kontakt med prestene: kirkeniaveroy.no/om-oss/kontakt-oss


Vi har plass til femti stykker, jf. smittevernreglene, og passer på minst én meters avstand og god håndhygiene.


Vel møtt!

0
Feed