Gudstjeneste 21. mars

Vel møtt til høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00 på Maria budskapsdag!

Søndag 21. mars feirer vi Maria budskapsdag i Kornstad kirke kl. 11.00!

Vi tar i bruk en nylaget messehakel, feirer nattverd og gir et takkoffer til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Etter gudstjenesten holder Kornstad menighet sitt årsmøte.
Sokneprest Sigurd A.W. Haugen forretter, Ruth Karin S. Kristensen spiller, og Marit Rangøy er tekstleser.

Husk smittevern! Den som er syk, skal være hjemme. Vi fører liste over hvem som er til stede, og sitter på faste, anviste plasser med to meters avstand til andre husstander.

Vel møtt!

0
Feed