Gudstjeneste 20. mars

Søndag 20. mars feirer vi gudstjeneste både i Kornstad kirke og i Langøy kapell kl. 11.00!

I Kornstad kirke forretter Erik Blomstrøm, og Ruth Karin Smenes Kristensen spiller. Det blir dåp og nattverd, og takkoffer til Kirkens Nødhjelp.


I Langøy kapell leder Tommy Stormo gudstjenesten sammen med organist Johannes G. Gjerde. Det blir nattverd og takkoffer til kapellet.


Bildet er fra Kornstad kirke, der det nå henger en kopi av et epitafium fra gamle Kornstad stavkirke.

0
Feed