Gudstjeneste 15. november

Vi feirer gudstjeneste i Kvernes kirke søndag 15. november kl. 11.00.

Kapellan Carina Møller forretter, og Ruth Karin Smenes Kristensen spiller orgel. Takkofferet går til menighetsarbeidet.

Vi er med på dugnaden om å holde Covid-19-smitten nede, slik at det denne søndagen verken blir nattverd eller kirkekaffe i forbindelse med gudstjenesten. Dersom noen har ønske om å ta imot nattverd utenom gudstjeneste (soknebud), kan de ta kontakt med prestene. Kontaktinformasjon finnes på https://www.kirkeniaveroy.no/om-oss/kontakt-oss.

Ellers gjelder vanlige smittevernregler: Pass på avstand og håndhygiene!

Vel møtt til gudstjeneste!

0
Feed