Gudstjeneste 10. juli

Vel møtt til høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00!

"Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill..."

Søndag 10. juli er dørene åpne i Bremsnes kirke for alle slags forvillede får - vi feirer gudstjeneste kl. 11.00. Det blir dåp, nattverd og takkoffer til Normisjon. Prost Sindre Stabell Kulø forretter sammen med Gunnar Sødal på orgel.

Vel møtt!

0
Feed