KIRKEVALGET 2019: Resultatet fra menighetsrådsvalget er klart!

Da er resultatene fra menighetsrådsvalget i går klare. Personene er valgt for 4 år. Resultatene for alle 3 soknene finner du i vedlegget nederst på siden.


VALGDAGEN (VALGTING) KIRKEVALGET 2019 I AVERØY:

Kirkevalget 2019 holdes til samme tid og på samme sted som det politiske valget, dvs.

Mandag 9. september kl 12.00 - 20.00. Tidspunktet gjelder alle stemmesteder på valgdagen.


Soknetilhørighet og stemmested på valgdagen:

Velgerne står oppført i manntallet i det soknet som de tilhører, fordelt pr stemmekrets (samme kretsinndeling som det politiske valget). Velgerne oppfordres til å avgi stemme i den kretsen som de tilhører (av praktiske årsaker mht. registrering og opptelling), men Valgstyrene for de 3 soknene har for Kirkevalget 2019 åpnet for at velgerne kan avgi stemme i en annen krets innenfor fellesrådsområdet, enn den man er manntallsregistrert i. Kretsmanntallet for de ulike soknene er fordelt slik på de ulike stemmestedene:


Valgkort:

Pga. noe rot hos Posten med adressevask før valgkortene ble sendt ut, har en del av dere ikke mottatt valgkortet. Valgkortet gir info om hvilket sokn du tilhører. Ta gjerne med valgkortet på valgdagen dersom du husker det. Det går likevel helt fint å stemme i forkant eller på valgdagen uten valgkort. Husk at du uansett kan bli bedt om å vise legitimasjon i valglokalet dersom ingen av valgfunksjonærene kjenner deg.


Sokn:                                      Krets:                                        Stemmested:

Kvernes                                   Meek                                         Meek oppvekstsenter

                                                 Bådalen                                     Bodalen friskole


Kornstad                                 Meek                                         Meek oppvekstsenter

   Utheim                                      Utheim skole 

                                                 Henda                                       Øytun


Bremsnes                               Henda                                       Øytun

                                                 Bådalen                                    Bodalen friskole

                                                 Bremsnes / Bruvoll                Kommunehuset (Bruhagen)            Forhåndsstemming Kirkevalget 2019 i Averøy


På kirkekontoret (Bruvollveien 11): 

- Mandager, onsdager og torsdager i perioden 12. august - 5. september 2019, kl. 09.00 - 15.00 

- Torsdagene 29. august og 5. september 2019 kl 09.00 - 18.00

- Lørdag 31. august 2019 kl. 10.00 - 14.00


På følgende institusjoner tirsdag 27. august 2019: (først og fremst for de som bor der)

- Averøy omsorgsboliger (Ingeborg Strøms vei 7) 

- Averøy sykehjem (Gammelvegen 15)

- Langøy bofellesskap (Vardevegen)


Tidspunkt vil bli kunngjort ved plakater på hver enkelt institusjon når dagen nærmer seg.


Kirkevalget 2019 består av to ulike valg. Både valg til menighetsråd, og valg av medlemmer til bispedømmerådene ( som er en del av Kirkemøtet). Både kandidatlistene til menighetsrådsvalget og de 3 listene som stiller til valget i Møre bispedømmeråd finner du under arkfanen Valglister og kandidater på nettsiden Kirkevalget.no


Velkommen til Kirkevalget 2019!

Resultater menighetsrådsvalget
0
Feed