Den stille uke

Bli med på gudstjeneste i den stille uke og i påskehøytiden!

Palmesøndag
Høymesse i Kornstad kirke kl 11.00
Bjørg Myhre, liturg
Ruth Karin Smenes Kristensen, orgel

Dåp, nattverd, takkoffer til Nordre bispedømme i Ungarn.

Skjærtorsdag
Kveldsmesse i Kvernes kirke kl. 20.00
Sigurd A.W. Haugen, liturg
Johannes Gravås Gjerde, orgel
Zhala Aliyeva, cello

Nattverd. Vi dekker av alteret ved slutten av gudstjenesten.

Langfredag
Pasjonsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sigurd A.W. Haugen, liturg
Johannes Gravås Gjerde, orgel
Averøy kirkekor

Påskenatt
Påskenattsmesse i Bremsnes kirke kl 23.15
Bjørg Myhre, preken
Sigurd A.W. Haugen, liturg
Johannes G. Gjerde, orgel

Nattverd. Prostigudstjeneste for Ytre Nordmøre prosti.

Påskedag
Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00
Sigurd A.W. Haugen, liturg
Johannes G. Gjerde, orgel
Averøy kirkekor
Medliturger fra alle menighetene

Nattverd. Takkoffer til Sjømannskirken. Kirkekaffe i Klippen.

2. påskedag
Høymesse i Langøy kapell kl. 11.00
Bjørg Myhre, liturg
Ruth Karin S. Kristensen, orgel

Nattverd. Takkoffer til kapellet.

0
Feed