Avlyste gudstjenester og andre smittevernstiltak

På grunn av smittevern har Møre biskop avlyst alle gudstjenester i bispedømmet t.o.m. 13. april. Dåp og gravferd kan gjennomføres med hensiktsmessige smittevernstiltak.

Kirken skal være et trygt sted - også når samfunnet er i en sårbar situasjon. Derfor er alle gudstjenester og alle andre kirkelige arrangement avlyst, i første omgang til og med mandag 13. april, 2. påskedag.


Når det gjelder planlagte dåpshandlinger, vil disse kunne gjennomføres med bare de nærmeste til stede. Det samme gjelder gravferd og vigsel: Det vil bli avholdt kirkelige handlinger, men med smitteverntiltak som er tilpasset den lokale situasjonen, i tråd med råd gitt av kommunens smittevernledelse. Det innebærer blant annet at:

  • det vil være en begrensning på hvor mange som vil kunne være til stede i kirken,
  • alle med luftveissymptomer bes om å holde seg hjemme,
  • det vil være Antibac tilgjengelig i våpenhuset så langt lageret rekker. Jevnlig god håndvask er minst like effektivt.
  • man unngår håndhilsning o.l., og gir hverandre god plass i kirken.

Her er vi "i samme båt" - vi gjør en felles dugnad for hverandre for å beskytte de mest sårbare blant oss. 


Selv om gudstjenester og andre samvær avlyses, er vi like mye kirke! Ta kontakt med sokneprest/kirkekontor/kirkeverge ved behov for samtale eller kirkelige tjenester. Kontaktinformasjon finner du her. Biskop Ingeborg Midttømme hilser hele bispedømmet: "Lat oss stå saman i bøn for alle som har leiaransvar mellom oss, for alle som er urolege og redde, og særleg for dei mest utsette av oss - om vern mot alvorleg sjukdom."

0
Feed