Advent og jul 2019

Se hva som skjer i Averøy-kirkene i advents- og juletiden!SØNDAG 1. DESEMBER
1. søndag i adventstiden
Høymesse i Kvernes kirke kl. 11.00.
Sigurd A.W. Haugen. Nattverd, takkoffer, søndagsskole, kirkekaffe.

Lysmesse i Kornstad kirke kl. 19.00
med Kvernes- og Kornstadkonfirmantene. Takkoffer.


SØNDAG 8. DESEMBER
2. søndag i adventstiden
Gudstjeneste på Kårvåg bedehus kl. 11.00.
Sigurd A.W. Haugen. Nattverd, takkoffer, kirkekaffe.
Lysmesse i Bremsnes kirke kl. 19.00
med Bremsneskonfirmantene. Takkoffer.


SØNDAG 15. DESEMBER
3. søndag i adventstiden
Høymesse i Kornstad kirke kl. 11.00.
Erik Blomstrøm. Dåp, nattverd, takkoffer og søndagsskole.


TIRSDAG 24. DESEMBER
Julaften
Julegudstjeneste på sykehjemmet kl. 12.00
Sigurd A.W. Haugen.
Gudstjeneste i Kornstad kirke kl. 14.00.
Karen Flatø. Takkoffer. Helene Seljehaug, sang.
Gudstjeneste i Langøy kapell kl. 14.00.
Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer.
Gudstjeneste i Kvernes kirke kl. 16.00.
Carina Møller. Takkoffer.
Gudstjeneste i Bremsnes kirke kl. 16.00.
Sigurd A.W. Haugen. Takkoffer. Tarrakarainn.

ONSDAG 25. DESEMBER
Juledag
Høytidsgudstjeneste i Kvernes kirke kl. 11.00.
Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer. Kirkekoret.

TORSDAG 26. DESEMBER
2. juledag / Stefanusdagen
Høymesse i Bremsnes kirke kl. 11.00.
Sigurd A.W. Haugen. Nattverd. Takkoffer.


TIRSDAG 31. DESEMBER
Nyttårsaften
Midnattsmesse i Kornstad kirke kl. 23.15.
Sigurd A.W. Haugen. Nattverd.


ONSDAG 1. JANUAR
Nyttårsdag / Jesu navnedag
Høymesse i Kornstad kirke kl. 12.00.
Sigurd A.W. Haugen. Nattverd, takkoffer. Ordførerens nyttårshilsen.

SØNDAG 5. JANUAR
Kristi åpenbaringsdag
Helligtrekongersmesse i Kvernes kirke kl. 11.00.
Sigurd A.W. Haugen, Tommy Stormo. Lys våken. Nattverd, takkoffer, kirkekaffe.KONSERTER I DESEMBER:


FREDAG 6. DESEMBER
Julekonsert
Ungdomskorpset har sin tradisjonsrike julekonsert i Bremsnes kirke kl. 19.30. Gjesteartist: Heidi Dyrseth.

TIRSDAG 10. DESEMBER
Julekonsert
Odd Arne Halaas og Ronny Kjøsen holder julekonsert i Kornstad kirke kl. 19.00. Overskuddet går til arbeid med kirkejubileum 2021.

FREDAG 13. DESEMBER
Luciakonsert
5. klassinger fra hele Averøy har en liten konsert på Luciadagen i Kvernes stavkirke kl. 09.30.

ONSDAG 18. DESEMBER
Julekonsert
Arne Opsal Hop holder julekonsert i Kvernes kirke kl. 19.00.

SØNDAG 22. DESEMBER
Julekonsert
Kvernes musikkorps holder sin julekonsert i Kvernes kirke kl. 20.00.

0 0
Feed