Den norske kirke i Averøy

I tusen år har kirkestedene på Averøya gitt mennesker hjelp til å finne en himmel over livet.

Her hvor vi bor, på vårt sted i verden, vil Gud på nytt og på nytt møte oss med sin nåde, velsignelse og fred – i sorg og glede, i hverdag og fest, i motgang og medgang, i liv og død.

AKTUELT